aspołeczność


aspołeczność
aspołeczność {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. aspołecznośćści, blm, {{/stl_8}}{{stl_7}}od przym. aspołeczny: Aspołeczność poglądów, zachowań. Wykazywać aspołeczność. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • aspołeczność — ż V, DCMs. aspołecznośćści, blm «cecha, charakter tego, co jest aspołeczne» Przejawiać aspołeczność …   Słownik języka polskiego